W RAMACH NOWEGO WYDAWNICTWA

W innych tygodni­kach stosowano paginację odrębną dla pojedynczych numerów, prze­ważnie niewielkiej objętości. W nielicznych tygodnikach urzędowych, jak Dziennik Departamentowy Krakowski (1812-1816), Dziennik Rządo­wy /następnie: Urzędowy/ Województwa Krakowskiego (1816-1817)  stosowano paginację ciągłą w ramach całego wydawnictwa. W przypadku Dziennika Departament krakowskiego liczbowaniem tym obejmowano równi cl Joiączane do niego dodatki, liczące od czterech do dziesię­ciu stronic formatu 17,5 x 21 cm. Równie rzadko pojawiało się licz­bowanie ciągłe numerów całego wydawnictwa. Przykładów w tym wzglę­dzie dostarczyły wymienione nieco wyżej tygodniki urzędowe oraz kra­kowska Gazeta Przemysłowa (1866-1860, nr 1-120), lwowskie Nowiny (1867-1868 nry 1-49) i lwowski Tygodnik Narodowy (1099-1900 nry 1-64).

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.
Both comments and pings are currently closed.