SWOBODA PRASY

Niech w Warsza­wie piszą to, czego w Poznaniu pisać nie wolno, we Lwowie zaś i w Krakowie, o czym w Warszawie i w Wilnie mówić zabraniają. Dopeł­niajmy się słowem nawzajem w wyrażeniu naszych pragnień, tęskonot i życzeń: dopełniajmy się w swych protestach, w nawoływaniu do pra­cy, w potrzebach i demaskowaniu tych, którzy nas gnębią i do upad­ku prowadzą, tak aby nie tylko Polacy, ale świat wiedział, że żyje­my i jakie są nasze prace i jakie pragnienia”. Ządali więc tego samego co Tydzień Literacki, gdy w”Łączności umysłowej” wzywał rodaków do rzetelnej i wytrwałej pracy dla nie­podległej nowoczesnej Polski.„Dzisiaj stosunki zmieniły się znacznie i w sposób ułatwiający utrzymanie owej umysłowej łączności. Wpłynęła na to najprzód swo­boda prasy w jednej przynajmniej części kraju – a po wtóre wielki wzrost dziennikarstwa i połączone z nim popularyzowanie wszelkich gałęzi wiedzy. 

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.
Both comments and pings are currently closed.