Witaj!

Witaj na moim blogu o poświęconym mediom i rekalmie. Mam nadzieję że spodoba Ci się to na co tutaj trafiłeś i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Treści jakie tutaj zamieszczam będą dotyczyły reklamy w Internecie i mediów.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu o poświęconym mediom i rekalmie. Mam nadzieję że spodoba Ci się to na co tutaj trafiłeś i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Treści jakie tutaj zamieszczam będą dotyczyły reklamy w Internecie i mediów.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu o poświęconym mediom i rekalmie. Mam nadzieję że spodoba Ci się to na co tutaj trafiłeś i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Treści jakie tutaj zamieszczam będą dotyczyły reklamy w Internecie i mediów.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu o poświęconym mediom i rekalmie. Mam nadzieję że spodoba Ci się to na co tutaj trafiłeś i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Treści jakie tutaj zamieszczam będą dotyczyły reklamy w Internecie i mediów.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu o poświęconym mediom i rekalmie. Mam nadzieję że spodoba Ci się to na co tutaj trafiłeś i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Treści jakie tutaj zamieszczam będą dotyczyły reklamy w Internecie i mediów.
Zapraszam do lektury!

 

Gazety jako medium dla przekazów reklamowych

Reklama w tym medium cieszy się sporą popularnością w Stanach Zjednoczonych (w latach dziewięćdziesiątych była to jedna trzecia wszystkich wydatków na reklamę), Hiszpanii czy Francji (około pięćdziesiąt procent wszystkich nakładów na reklamę). Jej popularność wynika ze stosunkowo niskich kosztów produkcji i edycji w stosunki do zasięgu (w przypadku reklamy ogólnokrajowej). Podstawową zaletą jest łatwość dotarcia z szybką i pełną informacją. Słowo pisane jest wciąż jeszcze traktowane jako najbardziej wiarygodne, choć szala znaczenia szybko przesuwa się na rzecz Internetu. Ogłoszenie reklamowe w gazetach daje też możliwość skierowania go do precyzyjnej grupy odbiorców. Medium to ma jednak wadę, jaką jest bierność czytelnika (najczęściej przebiega on ogłoszenie reklamowe wzrokiem bez uważnego czytania).Francuskie badania jednoznacznie wskazują, że jedynie siedmiu z liczby stu czytelników, którzy mają na uwadze głoszenia prasowa, naprawdę czytają ich teksty. Wiadomość, choć precyzyjna może zostać niezauważona.

Praca w mediach nie taka łatwa

Świat mediów nie zawsze jest łagodny. Zwłaszcza kiesy oglądamy media od tak zwanej kuchni. Z ekranu telewizora wszystko wygląda pięknie, kolorowo o przyjemnie. Jednak przy produkcji telewizyjnej bywa czasem gorąco. Wystarczy poczytać relacje i wywiady ze znanymi dziennikarzami. Praca w mediach nie należy do łatwych. Choć niewątpliwie praca w mediach jest ciekawa i absorbująca. Jednak to co widzimy na kolorowych obrazkach to efekt ciężkiej pracy wielu osób. A przy tym powstają konflikty, kłótnie czasem wręcz padają obraźliwe słowa. Nie każda praca wymaga poświęcenia tylu nerwów. A wszytko po to by zwiększyć oglądalność, by utrzymać widza. Pomimo tego trudu coraz więcej osób jest zainteresowanych pracą w mediach. Jednak nie Kady się nadaje do tej specyficznej pracy. Praca w mediach to kawał ciężkiej roboty, nie tylko uśmiechanie się do kamery. Jednak początkowe lata pracy w mediach weryfikują umiejętności i predyspozycje do wykonywanego zawodu. Zawód dziennikarza jest niezwykle wymagający i czasem po kilku latach pracy ludzie się zwyczajnie wypalają.

Jaka reklama podoba się ludziom?

Reklama to najlepsza forma prezentowania różnego rodzaju usług. Jej zadaniem jest skłonić konsumenta do kupna jakiego produktu, towaru lub zachęcić do skorzystania z jakiejś usługi. Jej celem jest także promowanie danej marki. Może być zawarta na różnego rodzaju stronach internetowych, co jest najbardziej popularnym sposobem reklamowania czegoś. Podobnie jak reklamy wyświetlane w telewizji. Coraz bardziej popularne staje się umieszczanie reklam na różnego rodzaju pojazdach. I jest to chyba najlepszy sposób by zwrócić uwagę ludzi. Zazwyczaj reklamy takie umieszczane są na samochodach oraz autobusach. Zazwyczaj towarzyszy temu jakaś charakterystyczna melodyjka oraz donośny głos najczęściej mężczyzny, który ogłasza słownie, co dana reklama prezentuje i stara się namówić przechodniów do kupna danego produktu lub usługi. Każdy człowiek nawet mimo woli zwróci uwagę na kolorowy samochód albo autobus i chcąc czy nie chcąc popatrzy na daną reklamę. Im jest bardziej kolorowa i głośna tym bardziej zwraca uwagę ludzi.

ROZLEGLE ROZUMIANA INFORMACJA

Rozlegle rozumiana informacja, niezależnie od używanego wyrazu na jej oznaczenie, jest pewnie tak stara jak ludzka świadomość. W tysiącletnich dziejach zrosła się mocno z ludzką działalnością, wni­kając głęboko we wszystkie jej sfery do tego stopnia, źe niekiedy jest trudno oddzielić od siebie to, co naszym zdaniem jest infor­macją, a co informacją nie jest. Bardzo często nie daje się przepro­wadzić wyraźnej granicy pomiędzy jednym a drugim pojęciem. Zdarza się bowiem, i nie tak rzadko, źe nawet brak informacji w pewnych wa­runkach jest nie tylko informacją, ale informacją o znaczeniu szcze­gólnym.

DUCHOWY DOROBEK LUDZKOŚCI

Cały zresztą duchowy dorobek ludzkości, cała nasza cywili­zacja w istocie swej nie jest niczym innym jak wjdnym ogromnym i niezwykle złożonym systemem informacyjnym, ciągle funkcjonującym i rozwijającym się, po prostu żywym. Każdy normalny człowiek posługujący się naturalnym językiem i prawidłowo reagujący na wewnętrzną i zewnętrzną rzeczywistość przekłada ją na wyrazy i zdania, przyswaja sobie wypowiedzi osób w brzmieniu zbliżonym lub identycznym, zapamiętuje je, aby w pewnych okolicznościach posłużyć się nimi na użytek własny lub innych. Zazwyczaj są to informacje najbardziej podstawowe i zarazem potoczne, bez których nie mógłby żyć człowiek, a żadna ludzka społeczność nie mogłaby zaistnieć i funkcjonować. 

WSZELKIE WIADOMOŚCI

Oprócz tych informacji istnieją jeszcze inne, zdobywane, utrwalane, gromadzone i rozpowszechniane planowo i metodycznie dla osiągania konkretnych celów i zaspokajania potrzeb zarówno jednostek,jak i całych, niekiedy wielomilionowych, społeczności. Jedne z nich są wytworami i przedmiotem zabiegów lu­dzi uczonych oraz instytucji lub zespołów do tego powołanych, inne są dziełem dziennikarzy i jako bardziej ulotne, a zliliżone do infor­macji potocznych, adresowane są do masowego odbiorcy, oczekującego najświeższych, niezbędnych i niezwykłych wiadomości. Wszelkie wia­domości, często nazywane informacjami, niezależnie od źródła, z któ­rego pochodzą i sposobu ich przekazania,w psychice ludzkiej wy­stępują obok siebie i na ogół tworzą mniej lub bardziej jednolity system wiedzy, warunkujący postępowanie jego właściciela.