Historia rozwoju mass mediów

Faktem jest, że prawdziwy rozwój środków masowego przekazu przypadł dopiero na ostatni wiek. Świat stał się tzw. globalną wioską właśnie za sprawą rozwoju mediów. Informacje przekazywane są w ogromnych ilościach i w nieporównywalnie do ubiegłych wieków szybkim tempie. Jednak nie tu trzeba szukać początku mediów. Jeśli chodzi o Internet, to króluje on wśród środków masowego przekazu dopiero od niedawna. Od dziesięciu czy dwudziestu lat. Jeśli chodzi zaś o telewizję, to jest ona popularna od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ale do domów zaczęła trafiać już wcześniej. Trzeba wspomnieć również o radiu. Dziś jest popularne i dostępne nie tylko przez tradycyjne odbiorniki, ale też przez telewizję, Internet czy telefon. Pierwsze audycje radiowe były jednak dostępne już na początku dwudziestego wieku. Na koniec trzeba wspomnieć o prasie. Dziś jest niezwykle popularna i różnorodna. Jako środek masowego przekazu jest zaś najstarszym źródłem informacji i sięga starożytności. Oczywiście jej forma i zasięg były wtedy nieporównywalnie mniejsze, jednak funkcje informacyjne posiadała wtedy, tak jak posiada i dziś.

Both comments and pings are currently closed.