Charakterystyka polskiej reklamy

Polska reklama jest reklamą, która ma swój jedyny, niepowtarzalny charakter. Polska reklama ma dwa nurty, jeden polski narodowy, pokazujący indywidualne cechy Polaków, drugi nurt, to ten międzynarodowy, który często wykorzystuje jeszcze zachodnie reklamy wprowadzając do nich dubbing. Krytycy polskiej reklamy twierdzą, że jest ona zbytnio zamerykanizowana i jest zbytnio seksistowska. Występuje w niej tradycyjny podział na role męskie i kobiece, co bardzo krytykują szczególnie środowiska feministyczne. Zdaniem feministek walczących o prawa kobiet w polskiej reklamie kobieta przedstawiana jest jako typowa kura domowa, której rolą jest pranie oraz gotowanie dla całej rodziny. W ostatnim czasie elementem pojawiającym się w polskich reklamach jest dowcip słowny. Ta forma przekazu w reklamie stała się popularna za sprawa twórców reklam pewnej sieci telefonów komórkowych, których slogany przeszły do powszechnego użycia. Wraz ze wzrostem świadomości oddziaływania mediów na świadomość ludzi pojawiły się reklamy społeczne mające za zadanie zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy społeczne jak np. pijani kierowcy czy ubóstwo wśród dzieci. Dzięki takim reklamom prowadzone akcje społeczne są bardziej skuteczne.

Both comments and pings are currently closed.