Archive for the Napływ informacji Category

Lokowanie produktów częstą formą reklamy

Oglądając film lub serial, bardzo często zauważamy na ekranie wiele produktów, których nazwa jest skierowana w stronę kamery. Często są to produkty spożywcze, napoje, ale może to być także każdy inny produkt, którego producent opłaci koszty takiej reklamy, lub sponsoruje dane przedsięwzięcie. Media, wiadomości, reklama nie muszą więc korzystać z kosztownych reklam według scenariusza, ale mogą przedstawiać produkty w sposób bardziej naturalny, subtelny, ale bardzo korzystny. Nazwa produktu zapada w pamięć, a poza tym dobrze kojarzy się z danym aktorem, filmem. Od niedawna, przekazy telewizyjne zawierające takie reklamy, zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie swoich widzów.Ile to już lat minęło od momentu, gdy Marylin Monroe zareklamowała jedne z najbardziej znanych na świecie perfum – i slogan reklamowy i perfumy cieszą się popularnością do dziś.‘Trafione’ reklamy, slogany, są latami kojarzone przez widzów, zapewne i produkty cieszą się dobrą sprzedażą. Widać z tego, że nieraz bardzo kosztowne reklamy w mediach nie odnoszą takiego sukcesu, jak nisko nakładowy, a celny pomysł.

Reklama prasowa i jej specyfika

Nie sposób pominąć roli reklamy w mediach. Ze względu na specyfikę poszczególnych form przekazu informacji również forma reklamy jest inna. W przypadku prasy wykorzystywana jest płaszczyzną obrazu i treści. Zasadniczą rolą reklamy w prasie jest zwrócenie uwagi czytelnika na grafikę. Reklamodawcy starają się publikować swoje ogłoszenia w możliwie jak najlepszym miejscu na stronie. Zaletą reklamy prasowej jest fakt, że można ją czytać wielokrotnie. Szczegółowe wiadomości w niej zawarte łącznie z adresem placówki czy numerem telefonu i ceną oferty ułatwiają czytelnikom kontakt z reklamującą się firmą czy osobą. Reklamę taką łatwiej jest odnaleźć po czasie, wystarczy wyjąć konkretna stronę z gazety. Wadą promocji usług czy produktów w mediach drukowanych jest niewątpliwie mniejsze oddziaływanie na czytelnika. Najczęściej czytając gazetę omijamy bloki reklamowe. Stanowi to wyzwanie dla producentów i twórców reklam aby poprzez ten kanał komunikacji zaskoczyć, zainteresować i przyciągnąć do siebie potencjalnego klienta.

Gazety jako medium dla przekazów reklamowych

Reklama w tym medium cieszy się sporą popularnością w Stanach Zjednoczonych (w latach dziewięćdziesiątych była to jedna trzecia wszystkich wydatków na reklamę), Hiszpanii czy Francji (około pięćdziesiąt procent wszystkich nakładów na reklamę). Jej popularność wynika ze stosunkowo niskich kosztów produkcji i edycji w stosunki do zasięgu (w przypadku reklamy ogólnokrajowej). Podstawową zaletą jest łatwość dotarcia z szybką i pełną informacją. Słowo pisane jest wciąż jeszcze traktowane jako najbardziej wiarygodne, choć szala znaczenia szybko przesuwa się na rzecz Internetu. Ogłoszenie reklamowe w gazetach daje też możliwość skierowania go do precyzyjnej grupy odbiorców. Medium to ma jednak wadę, jaką jest bierność czytelnika (najczęściej przebiega on ogłoszenie reklamowe wzrokiem bez uważnego czytania).Francuskie badania jednoznacznie wskazują, że jedynie siedmiu z liczby stu czytelników, którzy mają na uwadze głoszenia prasowa, naprawdę czytają ich teksty. Wiadomość, choć precyzyjna może zostać niezauważona.