Archive for the Manipulacja Category

Zagadnienia rolnicze w prasie i telewizji

Tematyka rolnicza bywa często poruszana w mediach. Świadczy o tym obecność programów o tej tematyce w ramówce głównych stacji telewizji publicznej. Nie znajdują one jednak miejsca w najatrakcyjniejszym czasie antenowym. Inaczej jest w przypadku prasy. Na rynku funkcjonuje wiele wydawnictw branżowych o tematyce uprawy roślin i hodowli zwierząt. Poruszane w nich są tematy dotyczące nowości produktowych, sposobu uprawy i hodowli, występujących chorób i ich leczenia oraz tendencji rozwojowych w rolnictwie. Ponad to media masowe przywiązują dużą uwagę do propagowania bezpieczeństwa w gospodarstwie podczas żniw i wszelkich prac z udziałem dzieci. Jako jedna z głównych gałęzi gospodarki reprezentowana jest również bogato w Internecie. Dostawcy sprzętu i maszyn prześcigają się w reklamach produktów i usług na łamach mediów lokalnych i ogólnokrajowych. Relacjonowane są również targi branżowe, spotkania, imprezy czy nawet dożynki. Poza głównym nurtem silnie reprezentowane w mediach jest także leśnictwo, ogrodnictwo i rybactwo.